GOTO

Hovedmenu


ReichssicherheitshauptamtPolitiet i Tyskland var tidligere delt op i enkeltstaternes politi og Rigspolitiet, der igen bestod af flere korps. Da Preussen var den dominerende enkeltstat, rådede den preussiske indenrigsminister Hermann Göring over de største politistyrker. Fra 1932 var det nationalsocialistiske parti det største i Preussen og Hermann Görings magt var derfor særdeles stor. Han benyttede denne magt til at oprette et specielt politikorps, Geheime Staatspolizei, forkortet til Gestapo. Ved den nationalsocialistiske magtovertagelse i 1933 blev Heinrich Himmler chef for SS og Sikkerhedstjenesten (SD) og senere også for politiet i Bayern. De forskellige politistyrkers ledelsesforhold og indbyrdes relationer var imidlertid temmelig komplicerede. Nationalsocialisterne ønskede derfor en centraliseret nyordning og den blev mulig, da enkeltstaternes regeringer i 1934 blev underlagt Rigsregeringens repræsentant i hver enkelstat. Reorganiseringen af politiet blev gennemført i to omgange. Hermann Göring var mest interesseret i sin funktion som chef for Luftvåbnet og reorganiseringen gik derfor i retning af at samle hele politiet under Heinrich Himmler. Den 26. juni 1936 blev en ny struktur sat i kraft, idet politiet blev samlet i to grupper, et Ordenspoliti og et Sikkerhedspoliti. Ordenspolitiet bestod af de tidligere enkeltstaters uniformerede politikorps. I Sikkerhedspolitiet (SIPO) samlede man det hemmelige Statspoliti (Gestapo) samt Grænsepolitiet og Kriminalpolitiet.

Reorganiseringen fuldførtes den 27. september 1939, efter at krigen var begyndt, idet man oprettede Reichssicherheitshauptamt (Rigssikkerhedshovedkontoret), forkortet RSHA, som skulle være en paraplyorganisation for alle politikorps, underlagt Heinrich Himmler, der blev udnævnt til "Rigsfører for SS og Politichef". Himmler var dermed chef for både SS og Gestapo, samt Sikkerhedspolitiet (SIPO) og Sikkerhedstjenesten (SD). RSHA blev først og fremmest det koordinerende organ og SS, Gestapo, SD og SIPO med deres underafdelinger førte aktiviteterne ud i livet.

Heinrich Himmler blev desuden udnævnt til "Rigskommissær for det tyske folks Stabilisering" og hermed ansvarlig for "Germaniseringen" af de erobrede områder i Østeuropa. Han blev således den centrale figur i terroren inklusive koncentrationslejrene, forfølgelserne og jødeudryddelsen.

Som daglig chef for RSHA udpegedes Reinhard Heydrich, som formentlig var den højst begavede af de nazistiske ledere men helt uden skrupler. Hans stedfortræder var dr. Werner Best, som senere blev rigsbefuldmægtiget i Danmark. Da Heydrich blev skudt af tjekkiske partisaner i 1942, efterfulgtes han på chefsposten af østrigeren Ernst Kaltenbrunner.

Link vedrørende Reinhard Heydrich

RSHA var opdelt i syv afdelinger. I dets referat IV B (tilknyttet Gestapo) organiserede østrigeren Adolf Eichmann transporten af Europas jøder fra deres hjemstavn til udryddelseslejrene i Polen. RSHA havde omfattende indenrigspolitiske fuldmagter og benyttede især den såkaldte "beskyttelsesarrest", der ikke kunne kontrolleres af domstolene, til at bekæmpe politiske og "racemæssige" modstandere, ligesom befolkningen blev udspioneret intensivt. RSHA omfattede også den udenlandske efterretningstjeneste, som befattede sig med spionage og kontraspionage. RSHA havde kontorer, der under anden verdenskrig styrede den terror, undertrykkelse og udryddelse af specielle befolkningsgrupper, som udførtes i de besatte lande. RSHA havde endvidere et kontor, der beskæftigede sig med literatur med politisk og religiøst indhold, som var blevet beslaglagt hos jøder, gejstlige, intellektuelle og andre politisk uønskede personer. I 1944 blev hærens efterretningstjeneste også overført til RSHA.

Reorganiseringen hindrede dog ikke, at der fortsat bestod intern rivalitet, især mellem Sikkerhedspolitiet (SIPO) og Sikkerhedstjenesten (SD), hvilket bidrog til en mere yderligtgående antijødisk politik. Den manglende koordinering resulterede for eksempel i mangel på målsætning for de ghettoer, som i første omgang blev oprettet i Østeuropa, hvilket førte til stadig mere vidtgående tiltag.
Links vedrørende RSHA:
Detailleret beskrivelse
Organisationsskema på engelsk