Velkommen til denne hjemmeside med oversigt på dansk over nazistiske fangelejre og anden terror 1933-45Opdateret 2. februar 2011Denne webside er ment som et bidrag til forståelse af, hvor farligt et totalitært styre kan være, uanset hvilken politisk konstellation og situation der fører det til magten. Den indeholder en oversigt i korte træk på dansk over den terror, tortur og umenneskelighed, som blev sat i system i Tyskland i den relativt korte periode 1933-45, hvor det nazistiske parti havde magten.

Nationalsocialisterne tilstræbte både at gennemføre deres ideologiske målsætninger og at eliminere oppositionen, såvel i Tyskland som i de besatte lande. For at opnå dette anvendtes i udstrakt grad terror, hvilket fik enorme konsekvenser, ikke blot for Tyskland selv men også for det øvrige Europa og Verden. De mest vidtgående dele af terroren knyttede sig til styrets fangelejre, koncentrationslejrene og udryddelseslejrene samt eutanasiprogrammet. Hjemmesiden indeholder en oversigt over disse. Som baggrund er den nazistiske politik og forsøget på at skabe et stortysk rige samt nazistyrets terrorudøvende organer kort beskrevet.

Websiden indeholder desuden et specielt afsnit om Østrig, der i 1938 fik status af en tysk provins og derved fik fuld andel i krigen på tysk side og i den nazistiske politik. Den indeholder derfor også en speciel omtale af nogle østrigske krigsforbrydere.

Krigsfangelejrene er med i oversigten, dels fordi de havde visse træk tilfælles med koncentrationslejrene og dels fordi der ikke altid skelnedes skarpt mellem de to slags lejre. Specielt, for så vidt angår russiske krigsfanger, kom en del af disse i koncentrationslejr på trods af internationale aftaler om, hvorledes krigsfanger skal behandles.

Mange fremtrædende forskere og forfattere har udgivet gode bøger om disse emner, herunder dem, der er anført i literaturlisten. Der kan også findes megen information om emnerne på Internet, især på andre sprog end dansk. Da denne hjemmeside er kortfattet, er der i forbindelse med de enkelte emner anført over 100 links til internetsider med mere udførlige beskrivelser, flest på engelsk og tysk, dog enkelte på fransk og italiensk. Da disse har mange illustrationer, er hjemmesiden uden illustrationer. Forfatteren af hjemmesiden har ingen indflydelse på indholdet eller på udformningen af linksiderne og der tages derfor forbehold for linksidernes og alle undersiders indhold.