MENU


HolocaustDet nationalsocialistiske parti med Adolf Hitler i spidsen havde magten i Tyskland fra 1933-1945. Partiets politik var baseret på en raceideologi gående ud på, at den germanske menneskerace var overlegen overfor andre menneskeracer. Tyskland skulle som det førende germanske land styres af en raceren elite på 5-7 % af befolkningen, der skulle udvælges efter bestemte retningslinier. Befolkningen i øvrigt skulle renses for uønskede elementer, hvad der ikke blot omfattede den politiske opposition og kriminelle personer men også hele uønskede befolkningsgrupper. Denne politik blev katastrofal for en række mindretal, først og fremmest for jøder, men også for sigøjnere, fysisk handicappede og sindssyge personer, folk med arvelige sygdomme eller syfilis, og personer, der tilhørte "laverestående racer". Disse grupper var alle uønskede i det germanske samfund og der blev truffet omfattende forholdsregler til at eliminere dem, hvilket resulterede i, at ca 6 mill. jøder og et stort antal andre uønskede personer blev dræbt. Udryddelsen af jøder kaldes normalt Holocaust, der er et græsk ord og betyder "fuldstændig brændt" eller "ofret".

Mange forskere har søgt at klarlægge, hvordan dette massemord kunne ske i et civiliseret land og hvem der havde skylden for skændselsgerningerne. I bogen "Hitlers willige Vollstrecker" (se literaturlisten) har den amerikanske forsker Daniel Goldhagen afvist at give den tyske befolkning kollektiv skyld for jødeudryddelsen. Men han har samtidig påpeget, at antisemitismen stort set var så udbredt i hele det tyske folk, - også i de kirkelige kredse og i de kredse, der søgte at gøre modstand mod Hitler, - at praktisk talt ingen søgte at hjælpe jøderne og at almindelige tyskere var villige til at hjælpe med den endelige løsning af jødeproblemet.

I følge Goldhagen lykkedes det for det nationalsocialistiske parti at få magten, fordi det ikke var lykkedes for Tyskland at udvikle en ægte forståelse for og tilstrækkelig akcept af de demokratiske og liberale værdier og der derfor ikke var udviklet bæredygtige demokratiske institutioner. Udryddelsen af jøder (Holocaust) iværksattes af nationalsocialisterne og var derfor blevet mulig, fordi der manglede en fast national demokratisk orientering og politisk system.

I mange europæiske lande, der havde et fastere etableret demokratisk system, var antisemitismen også udbredt men uden planlagt forfølgelse.
Links om Holocaust:
http://www.rudyfoto.com/hol/nazicamps.html
http://digilander.iol.it/secondaguerra/olocausto.html